Zimsko održavanje

Dočekajte sneg spremni sa našom zimskom službom.

  • čišćenje snega sa saobraćajnica, trotoara i ulaza
  • posipanje soli i rizle
  • uklanjanje ledenica sa krovova

Preduzeće LTO se razvija i proširuje asortiman usluga svake godine u saradnji sa svojim poslovnim partnerima i potrebama tržišta usluga. Naša vizija jeste unapređenje usluga zajedno sa Vama.

Zimsko odrzavanje
Zimsko odrzavanje 2
Zimsko odrzavanje 3