usluga1
usluga2
usluga3

Naše usluge

2006. godine osnovana je agencija LTO, sa osnovnom delatnošću čišćenje objekata. Već 2007. godine agencija prerasta u preduzeće LTO DOO sa proširenim asortimanom usluga koje spadaju u komunalne delatnosti:

 • Održavanje zelenih površina
 • Sakupljanje smeća i otpada sa javnih površina
 • Sanacija parkovskih površina
 • Održavanje i postavljanje parkovskog mobilijara
 • Formiranje zelenih površina
 • Sadnja cveća i drugog ukrasnog bilja
 • Uklanjanje šiblja i drugog rastinja
 • Seča i orezivanje stabala
 • Uklanjanje i sanacija divljh deponija
 • Košenje putnog pojasa
 • Čišćenje i sakupljanje lišća
 • Čišćenje snega sa saobraćajnica, trotoara i ulaza
 • Uklanjanje ledenica sa krovova

Pored navedenih komunalnih usluga, preduzeće se bavi i uslugama:

 • prevoza
 • kopanja kanala
 • uklanjanje šuta i čišćenje objekata posle građevinskih radova
 • redovnog održavanja higijene poslovnog prostora
 • pranje prozora i staklenih površina
 • radovi na visini sa hidrauličnom platformom
 • održavanje rasvete i dr.

Preduzeće LTO DOO se razvija i proširuje asortiman usluga svake godine u saradnji sa svojim poslovnim partnerima i potrebama tržišta usluga. Naša vizija jeste, unapređenje usluga zajedno sa Vama.

Vaše zahteve mi realizujemo.