Uredite dvorište po Vašoj želji. Kompletno održavanje i formiranje zelenih i parkovskih površina.

 • Održavanje zelenih površina
 • Sakupljanje smeća i otpada sa javnih površina
 • Sanacija parkovskih površina
 • Održavanje i postavljanje parkovskog mobilijara
 • Formiranje zelenih površina
 • Sadnja cveća i drugog ukrasnog bilja
 • Uklanjanje šiblja i drugog rastinja
 • Seča i orezivanje stabala
 • uklanjanje i sanacija divljh deponija
 • košenje putnog pojasa
 • čišćenje i sakupljanje lišća
 • održavanje rasvete i dr.
Pored navedenih komunalnih usluga preduzeće se bavi i uslugama:
 • prevoza
 • kopanja kanala
 • uklanjanje šuta i čišćenje objekata posle građevinskih radova
Preduzeće LTO se razvija i proširuje asortiman usluga svake godine u saradnji sa svojim poslovnim partnerima i potrebama tržišta usluga. Naša vizija jeste unapređenje usluga zajedno sa Vama.
ltogalerija008

Zašto baš LTO?

Opis zbog cega LTO

Kontaktirajte nas

  Type what you are searching for: