Održavanje zelenih površina

Uredite dvorište po Vašoj želji. Kompletno održavanje i formiranje zelenih i parkovskih površina.

  • Održavanje zelenih površina
  • Sakupljanje smeća i otpada sa javnih površina
  • Sanacija parkovskih površina
  • Održavanje i postavljanje parkovskog mobilijara
  • Formiranje zelenih površina
  • Sadnja cveća i drugog ukrasnog bilja
  • Uklanjanje šiblja i drugog rastinja
  • Seča i orezivanje stabala
  • uklanjanje i sanacija divljh deponija
  • košenje putnog pojasa
  • čišćenje i sakupljanje lišća
  • održavanje rasvete i dr.

Pored navedenih komunalnih usluga preduzeće se bavi i uslugama:

  • prevoza
  • kopanja kanala
  • uklanjanje šuta i čišćenje objekata posle građevinskih radova

Preduzeće LTO se razvija i proširuje asortiman usluga svake godine u saradnji sa svojim poslovnim partnerima i potrebama tržišta usluga. Naša vizija jeste unapređenje usluga zajedno sa Vama.

Odrzavanje zelenih povrsina1 (1)
Odrzavanje zelenih povrsina1 (2)
Odrzavanje zelenih povrsina1 (3)