Čišćenje poslovnog, kancelarijskog i magacinskog prostora

  • periodično održavanje higijene poslovnog prostora
  • redovno održavanje higijene poslovnog prostora
  • pranje prozora i staklenih površina
  • radovi na visini sa hidrauličnom platformom (čišćenje oluka i slično)

Primenom savremene opreme za rad, sertifikovanih i proverenih hemijskih sredstava za čišćenje klijentima pružamo efikasnu, kvalitetnu i pouzdanu uslugu održavanja higijene.

Preduzeće LTO se razvija i proširuje asortiman usluga svake godine u saradnji sa svojim poslovnim partnerima i potrebama tržišta usluga.

Naša vizija jeste unapređenje usluga zajedno sa Vama.

Odrzavanje higijene
Odrzavanje higijene 2
Odrzavanje higijene 3